Wat is een genderfluïde?

genderfluïde

We besteden de laatste tijd vaker aandacht aan personen die zich identificeren met een bepaalde persoonlijkheid of geslacht (of juist niet). Mensen hebben het recht om zich te voelen op de manier zoals ze dat zelf willen. De ene persoon identificeert zich als man, als vrouw, of misschien als beide geslachten. In deze blog gaan we dieper in op personen die genderfluïde zijn. Wat betekent dat? Lees snel verder.

  • Wat is genderfluïde eigenlijk?
  • De geschiedenis achter de term genderfluïde
  • Het gevoel van genderfluïde personen
  • Genderexpressie en genderidentiteit

Wat is genderfluïde eigenlijk?

In onze vorige blog hebben we het gehad over personen die bi-gender zijn. Deze personen voelen zich man en vrouw, op een manier waarop zij dat prettig vinden. Personen die genderfluïde zijn voelen zich niet geheel man of vrouw voelen. Wat dat betreft liggen de termen bi-gender en genderfluïde in elkaars verlengde. Genderfluïde wordt ook wel ‘vloeibaar geslacht’ genoemd.

Mensen die genderfluïde zijn, voelen zich soms verward. Ben ik nou een man of een vrouw? Als je als man geboren bent  en je voelt je op sommige dagen meer vrouw, dan kan dat tot vervelende gedachten leiden. Deze personen zweven soms per dag tussen deze twee geslachten. De ene dag voelen ze zich meer man, de andere dag juist meer vrouw. Er zijn ook mensen die genderfluïde zijn en het hebben omarmd. Zij hebben er geen moeite mee en nemen de dag zoals deze is.

genderfluïde genderidentiteit

De geschiedenis achter de term genderfluïde

De term genderfluïde wordt al zeker sinds de jaren 90 van de vorige eeuw gebruikt. In deze periode werd genderidentiteit steeds bespreekbaarder en groeide de lhbt-gemeenschap. Personen die zich soms man voelden en soms vrouw identificeerden zich in die tijd vaker als bi-gender of genderqueer. De term genderfluïde staat sinds 2007 in het Nederlandse woordenboek.

In de loop van de decennia wordt deze term steeds vaker gebruikt. Het is inmiddels een van de 56 erkende genders. Het woord wordt gedefinieerd als ‘het opmerken van of betrekking hebben op een persoon wiens genderidentiteit of genderexpressie niet vaststaat en in de tijd of afhankelijk van de situatie verandert. Om het erkennen van dit gender extra te onderstrepen heeft kunstenaar JJ Poole in 2012 een speciale vlag voor dit gender ontworpen.

genderidentiteit genderfluïde

Het gevoel van genderfluïde personen

Als je aan een genderfluïde persoon vraagt met wat voor geslacht diegene zich het meest identificeert, dan zal je daar geen duidelijk antwoord op krijgen. Ze vinden namelijk zelf dat ze geen alters hebben, maar voelen zich altijd dezelfde persoon. Ondanks het feit dat ze zich dagelijks meer of minder kunnen identificeren met een geslacht, blijven het wel dezelfde mensen met dezelfde denkwijzen en opvattingen.

Mensen die het niet begrijpen verwarren een genderfluïde persoon met iemand die een dissociatieve identiteitsstoornis heeft. Dit is echter niet het geval. In het laatstgenoemde geval wordt DID gekenmerkt door traumatische ervaringen in de jeugd van een persoon, dat is in het geval van een genderfluïde persoon niet het geval. Een genderfluïde persoon zweeft dus gevoelsmatig tussen twee genders, wat helemaal oké is.

queer genderfluïde

Genderexpressie en genderidentiteit

In veel gevallen begint genderexpressie en genderidentiteit al op jonge leeftijd. Niet ieder kind voelt zich per definitie een jongetje of een meisje. Een genderidentiteit is het gevoel dat een persoon heeft bij het eigen lichaam, ongeacht het biologische geslacht. In sommige gevallen worden ze gedwongen om een identiteit aan te nemen, zoals ‘je bent een jongetje of een meisje’. Maar tegenwoordig wordt genderexpressie steeds meer bespreekbaar gemaakt.

Als je worstelt met genderexpressie – in deze blog benoemen we genderfluïde – dan is het raadzaam om met een vertrouwenspersoon te gaan praten. Neem desnoods een professional in de hand die de expertise heeft om je te begeleiden. Laten we voorop stellen dat iedereen zich mag voelen zoals diegene dat zelf wilt. Laat jezelf dus niet door je omgeving van de wijs brengen, ook al is dat soms makkelijker gezegd dan gedaan. Ieder mens heeft het recht om te zijn wie diegene wilt zijn, zo simpel is het.